عاشق اهل بیت و فدائیـان با معرفت اهل بیت گفت:

یکی دیگر از حقوق اساسی درون نـهج البلاغه حق حیـات است. دانلود نوحه من نمیفهمم بابا بعضیا باهم چی میگن امام علی(ع) ارزش زیـادی را به منظور حفظ جان یک انسان ولو آن انسان دشمن وی باشد، دانلود نوحه من نمیفهمم بابا بعضیا باهم چی میگن قائل بود لذا بـه سربازان دستور مـی داد که:
! زخمـیان، فراریـان و سربازان بی دفاع دشمن را نکشید.همچنین حضرت دلیل سست شدن پایـه های حکومت را ریختن خون بـه ناحق مـی دانستند.

از دیگر حقوق مطح دیگر کـه در اعلامـیه حقوق بشر آمده هست آزادی و دموکراسی است. دانلود نوحه من نمیفهمم بابا بعضیا باهم چی میگن بررسی آراء و نظرات حضرت علی (ع) این نکته را بـه اثبات مـی رساند کـه دموکراسی ترین حکومت تاریخ بشریت، همان حکومت حدود ۴ ساله حضرت امـیر بوده است. آن چنان کـه در جریـان خوارج حضرت اینگونـه بیـان مـی دارند:

!! «خوارج را بعد از من نکشید زیرا آن کـه حق را جوید و به خطا رود، چونی نیست کـه باطل را خواهد و بدان رسد« یعنی معاویـه و یـارانش »

در زمان حیـات حضرت امـیر کـه دربین مردم جهان نـه خبر از حفاظت محیط زیست و نـه قائل شدن حق به منظور حیوانات بود حضرت درون مقام پاسداری از حقوق حیوانات اینگونـه مـی فرمایند:

!!! «شما مردم درون پیشگاه خدا حتی درون قبال شـهرها، خانـه ها، اماکن و حیوانات باز خواست مـی شوید.«

در روایـات اسلامـی نیز منطق قرآن درباره ترک دشنام بـه گمراهان و منحرفان، تعقیب شده و پیشوایـان بزرگ اسلام بـه مسلمانان دستور داده اند همـیشـه روی منطق و استدلال تکیـه کنند و به حربه بی حاصل دشنام نسبت بـه معتقدات مخالفان، متوسل نشوند، درون نـهج البلاغه مـی خوانیم کـه علی(ع) بـه جمعی از یـارانش کـه پیروان معاویـه را درون ایـام جنگ صفین دشنام مـی دادند مـی فرماید:
!!!! من خوش ندارم کـه شما فحاش باشید، اگر شما بـه جای دشنام، اعمال آنـها را برشمرید و حالات آنـها را متذکر شوید (و روی اعمالشان تجزیـه و تحلیل نمائید) بـه حق و راستی نزدیک تر هست و به منظور اتمام حجت بهتر.(تفسیر نمونـه۳۹۶.۵.)

: دانلود نوحه من نمیفهمم بابا بعضیا باهم چی میگن
[دانلود مداحی زیبای سید رضا نریمانی درون وصف جاماندگان از ... دانلود نوحه من نمیفهمم بابا بعضیا باهم چی میگن]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 18 Jul 2018 17:08:00 +0000