صدایمان را بـه گوش وزیر برسانید...

جمعی از فرهنگیـان استان گیلان کـه جمعیتی بالغ بر حدود ۲۰۰ نفر مـی شدند جهت اعتراض بـه عدم توجه مسئولان وزارت آموزش و پرورش بـه وضع اقتصادی خود درون مـیدان فرهنگ رشت جنب اداره کل تجمع د.

. ضمن خدمت فرهنگیان صومعه سرا . ضمن خدمت فرهنگیان صومعه سرا : ضمن خدمت فرهنگیان صومعه سرا ، ضمن خدمت فرهنگیان صومعه سرا
[تجمع عده ای از فرهنگیـان استان مقابل اداره آموزش و پرورش ... ضمن خدمت فرهنگیان صومعه سرا]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Mon, 16 Jul 2018 06:55:00 +0000